MBM Betong AB erbjuder följande byggtjänster till företagskunder:

 • Armering
  Med attraktiva priser
 • Betong & Gjutning
  Från schaktad yta, till färdig betong konstruktion
 • Bemanning & Rekrytering
  Arbetare eller Arbetsgrupper med lång erfarenhet som är självgående med armering & betongarbeten

Armeringstjänster

 • Armeringskorgar
  Alla typer av korgar till plintar och stomfundament
 • Balkar
  Vi utför alla typer av balkar t.ex. sol, träpelare
 • Armeringsnät
  Vi erbjuder alla typer av armeringsmattor med standardmått samt med skräddarsydda specialmått och storlekar
 • Armering
  Tillverkning och Montage

Betong- och Gjutningstjänster

 • Bropelare
 • Dammpelare
 • Broar med Fjädersarmering
 • Multi-level viadukter
 • Viadukter
 • Betong och Formsättning
 • Snickeriarbeten
 • Krankörning
 • Uppförande av större fastigheter som skolor, sjukhus, kontorsbyggnader
 • Träarbeten
 • Plattgjutning

Övriga Armerings och Betongtjänster vi utför är

Andra vanligt förekommande byggtjänster vi utför är

 • Snickeriarbeten
 • Träarbeten
 • Kranoperatör
 • Plattgjutningar

Vi utför arbeten både som Totalentreprenör samt underentreprenader.

Formsättning av betong
Kunniga betongarbetare väljer rätt metod

Den vanligaste metoden inom formsättning för flerfamiljshus är platsgjuten betong s.k. plattbärlag. Det ger konkurrenskraftiga byggtider och är en resurssnål process. Ett arbetslag om sex personer kan gjuta ett våningsplan i veckan. Det finns mycket pengar att spara om du kan optimera väggjutning och formsättning. Här är planering viktigt för att skapa en rationell arbetscykel för arbetslagen. Montering, armering, gjutning, installation av el osv. måste samordnas på bästa sätt för att kunna erbjuda en kostnadseffektiv lösning för kunden.

MBM Betong AB erbjuder betongkylning via kylsystem till olika typer av konstruktioner. Vi tillhandahåller även betongvärmning genom elkablar till våra uppdragsgivare.

Betong är ett överlägset byggmaterial
Välj ett företag med de senaste kunskaperna inom branschen

Betong har unika egenskaper som gör det överlägset för starka och stabila byggkonstruktioner. Livslängden är över 100 år och kräver inte mycket underhåll. Betong ger ett bra inomhusklimat och är ljudisolerande samt ger skydd mot fukt och brand. För energieffektivt byggande har betong bra egenskaper, för det lagrar värme såväl som kyla. Det finns också många estetiska och flexibla lösningar inom formgjutning och armering.

Armering i hög och svår terräng

Tunnel/Ventilation

Silor