Lossendammen

Lossendammen är en av de största regleringsdammarna i Sverige. Den byggdes för drygt 50 år sedan. Magasinet förser 17 kraftverk längre ned i Ljusnan, bland annat för Långå kraftverk. Långå är Ljusnans största kraftverk med en stor underjordisk maskinhall till vilken långa tunnlar leder vattnet. Regleringen av Lossen innebar att byn Valmåsen dränktes och försvann. Lossendammen var klar 1962 och kostade 56 miljoner kronor vilket med dagens penningvärde motsvarar drygt 600 miljoner kronor. Runt 300 anställda fanns då på plats.

Det nya utskovet i Lossen har en kapacitet på 610 kubikmeter/sekund. Totallängden på kanalen blir 550 meter. Totalkostnaden för det tre år långa arbetet beräknas bli 240 miljoner kronor.

VI på MBM HALMSTAD AB är stolta över att få vara med i teamet. Vi utför arbetet så som; formsättning, armering och gjutning.

Arbetet påbörjat juli 2015
13 stycken arbetare från
MBM HALMSTAD AB
Utför arbetet så som formsättning på dammpellare samt armering och gjutning.
Arbetet utgår till december 2015

Läs mer om projektet här nedan