Kort information om Projekt Höljesdammen, Torsby Värmland

  • Dammen byggdes under åren 1957-1961 och är det största och nordligaste av de åtta vattenkraftverken i älven.
  • Dammkrönets längd är 400 meter och högsta höjden är 80 meter.
  • Årsmedelvattenföringen är 93 m3/s och den installerade effekten 120 MW.
  • Vattnet från de två kraftverksturbinerna leds i en 3 980 meter lång tunnel som mynnar direkt söder om rallycrossbanan där en 1 500 meter lång utloppskanal tar vid och leder vattnet tillbaka till älvfåran.

MBM Halmstad AB samarbetar med totalentreprenören NCC.
Höljes, Torsby – Förstärkning och nya fångdammar
Läs mer: www.ncc.se

HÖLJESDAMMEN – 2012-2015

Den största delen var att komplettera Höljesdammens två dammluckor med en ny, 17 meter bred, lucka.
I arbetet ingick också att bygga ny utskovsränna och en större energiomvandlare, erosionsskydd samt säkerhetshöjande åtgärder i form av el-, och mekanisk utrustning.
Avbördningskapaciteten, som i dag är cirka 1 600 kubikmeter per sekund, kommer att öka till 2 000 kubikmeter per sekund.