Projekt: Billerudkorsnäs

Betong flisficka vars syfte är att förvara fräsmassor till daglig produktion.
Arbete på industriområden har väldigt högra krav på säkerhet med interna säkerhetsregler.
Alla arbetare måste ha godkända SSG Kurser som bevisar deras kunskap i arbetsmiljö och säkerhet.